Print Friendly, PDF & Email

LA UGT DE CATALUNYA CELEBRA QUE HI HAGI PROVA PILOT D’ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS (IFE)

La Consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz va presentar ahir davant els mitjans de comunicació una  prova pilot on en 8 centres educatius de Catalunya on s’impartiran els itineraris formatius específics (IFE) amb una vuitantena d’alumnes.

La UGT de Catalunya valora positivament aquest tipus d’iniciatives que fomentin la integració laboral i social de les persones, ja que la nostra aposta com a organització és que el sistema formatiu ha de procurar que les persones estiguin ocupades al llarg de tota la seva vida. Ens agradaria que això es negociés amb els agents socials i els sectors implicats per arribar a acords consensuats i fer-ne el seguiment adequat.

La Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya ho manifesta clarament i els centres integrats han de ser els que garanteixin tota l’oferta formativa del territori.

Els itineraris que es cursen pretenen inserir laboralment aquest alumnat  es concreten en dos perfils, el d’Auxiliar en cura d’animals i espais verds, i el d’Auxiliar en vendes i atenció al públic, els quals es poden adaptar perfectament a les característiques de les persones discapacitades.

En aquesta prova pilot, destaca la demarcació territorial de BCN Comarques amb tres centres: un a l’INS Can Puig de Sant Pere de Ribes, un altre a l’INS Alt Penedès de Vilafranca i un tercer a L’Hospitalet de Llobregat, al CEE l’Estel Can Bori.

Els altres cinc  estan dispersos pel territori: Palamós (CEE Els Àngels). Mollerussa (INS Mollerussa), Pineda de Mar (CEE L’Horitzó), Reus (INS Lluís Domènech i Montaner), Amposta (INS Montsià).

Aquests estudis comencen com a pla pilot, amb una durada de 4 anys, des del curs escolar 2016-2017 al 2019-2020. El primer any, que coincideix amb el curs acadèmic 2016-2017, l’experiència pilot es du a terme en vuit centres educatius públics, cinc són centres ordinaris de Formació Professional i els tres restants,  d’educació especial (CEE).

Els itineraris formatius específics( IFE) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Destaquem que aquests itineraris permeten que els alumnes es puguin formar fins als 23 anys a diferència dels PFI que no els donava aquesta possibilitat.

La Formació Professional Integradora és un dels reptes de la nostra societat. Des de la UGT de Catalunya volem conscienciar-la, ja que amb la robotització i la indústria 4.0 es destruiran molts llocs de treball. Especialment vulnerables seran tots aquells col·lectius que no tinguin qualificació ni certificació professional.

L’excel·lència educativa és també com aconseguir que les persones amb dificultats i discapacitats tinguin una formació que s’adapti a les seves característiques d’una manera persistent en el temps, continuada.

L’FP ha de ser flexible i adaptar-se a les necessitats de les persones i dels territoris, però sense oblidar el component social i l’objectiu de la inserció laboral, per això la selecció de l’alumnat es realitza juntament amb una comissió amb especialistes de l’EAP, la Inspecció Educativa i l’equip de professionals de cada centre.