Print Friendly, PDF & Email

El nostre sindicat considera inacceptable que es creïn noves places d’alta direcció sense prou justificació i amb sous fora de l’escala salarial i per sobre de la limitació establerta


La UGT de Catalunya s’ha adreçat a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, -us adjuntem l’escrit- per tal que pregui les mesures oportunes que garanteixin el compliment dels principis d’igualtat, mèrit i publicitat en la creació i posterior adjudicació de llocs de treball públics (ja siguin de funcionaris, laborals o eventuals).

 Aquest Departament és el responsable de vetllar per la transparència de les Administracions Públiques, la legalitat i la seguretat jurídica, per la qual cosa ens adrecem a la consellera per tal que ens aporti informació i documentació sobre la recent creació de dos llocs de treball d’alta direcció que han aixecat sospites en tant que podrien haver estat creades “a mida”: coordinador/a de recursos i serveis del Consorci de Normalització Lingüística (CNL) i director/a de Relacions Institucionals d’Acció (Departament d’Empresa i Coneixement).

A més, en ambdós casos s’estan atribuint sous per sobre de la limitació establerta per Acord de Govern i fora de l’escala salarial d’aquesta Administració. El nostre sindicat exigeix a la consellera que, si és el cas, depuri responsabilitats.

La UGT de Catalunya vetllarà pel bon funcionament de l’Administració Pública catalana i denunciarà tots aquells casos que posin en entredit la bona imatge del seus treballadors i treballadores.