Print Friendly, PDF & Email

EL 17 de juliol de 2017, la UGT de Catalunya va votar en contra del dictamen del Consell Escolar de Catalunya, dictamen que dóna fi al projecte “Ara és Demà” presentat per al seu estudi i debat, per part de la exconsellera d’Educació.

Els principals motius d’aquesta decisió són els següents:

  • El document final no recull propostes fermes en relació al reconeixement del professorat i les propostes que es fan pel que fa a la carrera professional són desproporcionades. L’exigència torna a recaure en els docents, sense aportar els recursos necessaris (5 anys de formació i 2 de pràctica) sense previsió de millores laborals, reconeixement, ni dotació econòmica per a la formació.
  • No compartim la figura del director que es proposa,  amb un lideratge de gestió i pedagògic, que dóna la potestat de seleccionar al professorat en cada centre, presentant un sistema jeràrquic i poc participatiu.
  • El document aposta per fer canvis en les etapes educatives, sense explicar-ne els beneficis ni aportar els recursos necessaris per dur-los a terme. S’intenta universalitzar la primera escolarització a partir dels 2 anys, i allargar l’ensenyament bàsic obligatori dels 6 fins els 18 anys.
  • S’obvia la realitat del sistema educatiu actual, amb totes les seves deficiències i mancances. Retallades socials, laborals i una inversió  en educació del 2,9% sobre el PIB , molt per sota dels  països desenvolupats ( la LEC marca el 6%). Un debat seriós no pot obviar el tema econòmic.
  • No estem d’acord en el model d’accés com a docent en el sistema, la proposta d’una llista única per a centres públics i concertats, trenca el sistema d’oposició actual, implementant un sistema poc transparent, subjectiu i sotmès a la selecció de les direccions.
  • Es proposa un canvi més polític que educatiu, amb l’horitzó d’un nou país, apostant per una educació transgressora, amb una mirada a països avançats on la inversió en educació és infinitament superior a la nostra, i en què el valor social i reconeixement dels docents també ho és, però aplicat a un context com el nostre, que és totalment diferent.