Print Friendly, PDF & Email

Que presenti un nou esborrany en què desapareguin els articles referits A EL PROCEDIMENT ESPECÍFIC COM REQUISIT D’ENTREVISTA PRÈVIA A LA PROPOSTA (Regulat A l’apartat 6.1 de l ‘Annex I) I L’APARTAT 8, REFERENT A LES PROPOSTES DE NO CONTINUÏTAT A EL MATEIX CENTRE.

Per evitar danys irreparables en termes de dret a un procediment de selecció basat en els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

Entenem que aquestes previsions no garantitzen una selecció dels candidats a un lloc de treball docent públic, d’acord amb l’aplicació dels principis de mèrit i capacitat.

Arguments legals