Print Friendly, PDF & Email

Davant la resposta del Departament d’Educació a una pregunta formulada en la Mesa Sectorial en relació a la presentació d’una unitat d’actuació educativa, la UGT vol manifestar la necessitat de respectar escrupulosament allò que consta en la convocatòria d’oposicions en l’especialitat d’orientació educativa.

La convocatòria explicita molt clarament: “En el cas de les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica del cos de mestres i d’orientació educativa del cos de professors d’ensenyament secundari, la unitat didàctica o situació d’aprenentatge consisteix en una unitat d’actuació educativa.”

No és acceptable que un cop ja ha començat el procediment, el Departament opti per canviar les regles de joc en aquesta especialitat i admeti només unitats d’acció educativa emmarcades en un centre docent.

Per aquest motiu la UGT tornarà a portar a la propera mesa sectorial la necessitat de respectar la convocatòria, que en cap cas impedeix presentar una unitat d’actuació educativa des de la perspectiva d’un EAP.

A l’especialitat PSI hi ha dos àmbits d’intervenció que s’han vingut reconeixent en les diferents oposicions que s’han convocat fins ara, i que es manifesten de forma clara en les instruccions d’inici de curs i en altres procesos com els concursos de trasllats:

  • Orientació educativa als instituts de secundària
  • Psicoepdagogs/es en Equips d’Atenció Psicopedagògica

L’ambigüitat en la convocatòria implica que les propostes recullen els dos àmbits d’intervenció.

Ens posem a disposició del professorat afectat per aquesta decisió injusta i arbitrària del Departament.

Descarrega i comparteix el nostre butlletí: Orientacio oposicions perspectiva EAP