Print Friendly, PDF & Email

EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DILATA INEXPLICABLEMENT EL PROCÉS DE NEGOCIACIÓ DE LA REFORMA  DEL CURRÍCULUM DE L’FP

LA UGT  EN DEFENSA DE  L’FP DEMANA QUE ES CONVOQUI LA MESA SECTORIAL

 

La UGT juntament amb sindicats signants del manifest del dia 17 de desembre de 2019: USTEC, CCOO, ASPEPC, INTERSINDICAL-CSC, UGT i CGT.

 Participem activament  en totes les reunions a la que ens ha convocat la plataforma en defensa de l’FP amb les altres forces sindicals on hem intentat trobar ponts de confluència. En alguns temés hi ha convergència, en d’altres hi ha divergència, però hem aconseguit 10 punts de coincidència.

 Volem agrair l’esforç que ha fet la Plataforma alhora d’establir ponts de diàleg i de consens entre tots els sindicats (no ens enganyem, a vegades és difícil trobar equilibris entre visions antagòniques) per això ho posem en més valor encara.

No obstant això cal tenir algun tret distintiu entre nosaltres i les altres organitzacions:

  1. L’article 8 de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals, crea la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals, adscrita al Departament de la Presidència i presidida pel president de la Generalitat, o la persona en què aquest delegui. Val a dir que la Comissió Rectora per delegació del president de la Generalitat recau en el Conseller d’Educació.[1]

 

  1. No podem obviar que la Formació Professional comprèn tant la formació professional del sistema educatiu, que facilita l’obtenció dels títols corresponents, com la formació professional per a l’ocupació, que facilita l’obtenció de certificats de professionalitat.
  2. UGT SOM UN SINDICAT DE CLASSE. REPRESENTEM A LES 3 FEDERACIONS (SERVEIS PÚBLICS, INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ, COMERÇ I TRANSPORTS) EN TOTS ELS ÀMBITS QUE PERTOQUEN.

NO OBLIDEM QUE REPRESENTEM TANT A L’FP PÚBLICA COM A LA CONCERTADA, PRIVADA I NO REGLADA.

  1. QUAN PARLEM D’FP, NO ENS HEM D’OBLIDAR QUE LA QUE NO DEPÈN D’EDUCACIÓ TAMBÉ EXISTEIX I QUE ESTÀ REPRESENTADA EN EL DEPARTAMENT DE TREBALL. OCUPACIONAL I CONTINUA.
  2. QUE LA LLEI 10/2015 INTENTA UNIFICAR ELS DOS DUBSISTEMES: EL DE TREBALL I EL D’EDUCACIÓ PER OPTIMITZAR RECURSOS i evitar duplicitats.

(Per exemple es retornen milions d’euros de subvencions finalistes per no haver-los utilitzat, normalment del Departament de Treball) Si no els gastes els has de tornar a Madrid o Brusel·les.

  1. QUE ELS CENTRES INTEGRATS D’FP SÓN PART DE LA SOLUCIÓ. SÓN L’APOSTA FORMATIVA DE CARA A L’APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA (LONG LIFE LEARNING). EL 70% DE LES PROFESSIONS AL 2030 ENCARA S’HAN DE CREAR!
  2. La UGT hem sol·licitat al Departament d’Educació la convocatòria urgent d’una mesa sectorial d’ FP, l’espai legítim de les negociacions de les condicions laborals del professorat i de l’organització curricular.

No hem rebut cap resposta concreta des de l’última reunió el mes de novembre, quan s’havien compromès a fer-la en unes dues o tres setmanes.

  1.  Els sindicats encara no hem rebut cap proposta nova ni documentació dels canvis curriculars pel proper curs, encara és vigent la que ens presentaren al mes de juliol.

 

  1. PREPOTÈNCIA PER PART DEL DEPARTAMENT. IMPOSICIÓ O DIÀLEG?

Entenem que sense la convocatòria de la Mesa Sectorial i sense enviar la documentació requerida per part nostra no podem ni debatre els documents ni negociar-los.

Els canvis curriculars han de ser consensuats amb la comunitat educativa no imposats unilateralment i sense cap tipus de negociació.

10- Des de la UGT exigim que es convoqui la mesa sectorial d’FP per a fer un restabliment de la negociació amb el Departament d’Educació, pere tractar la modificació del currículum i de tots els aspectes que afectin a les condicions laborals dels professorat d’FP  i de l’organització curricular.

La  UGT APOSTEM  per la negociació i  el diàleg entre totes les parts afectades, i ara més que mai unitat d’acció sindicats, plataforma de professorat, i comunitat educativa, ens ratifiquem en el manifest del 17 de desembre:

[1] Decret 53/2018, de 20 de desembre de 2018. de composició de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals