Print Friendly, PDF & Email

La UGT va guanyar ahir 150 sentències que obliguen al pagament immediat

Els Serveis Jurídics de la UGTde Catalunya van guanyar ahir 150 sentències a tot Catalunya a favor de treballadors de la Generalitat(entre ells 81 mossos d’Esquadra i 21 treballadors de l’ensenyament públic), a qui se’ls reconeix el dret a cobrar la part meritada del paga de Nadal de 2012 (44 dies) més els interessos.

Aquestes sentències s’afegeixen al degoteig que fins ara hi ha hagut; però la data d’ahir marca un punt d’inflexió per la quantitat de resolucions favorables que es van donar.

Es tracta de sentències fermes, fet que significa que en un termini màxim de dos mesos la Generalitat està obligada a ingressar a aquests treballadors els diners que corresponen a la part meritada de la paga extra del 2012.

Per primer cop també s’obliga la Generalitat de Catalunya a “satisfer els interessos legals des del dia en què  hauria d’haver-se abonat i fins al dia del seu pagament”.

El Govern no pot seguir litigant, ja que encara hi ha per resoldre més de 5.000 recursos presentats perla UGTde Catalunya, fet que suposaria seguir esmerçant, de forma inútil, recursos dels serveis jurídics de la Generalitat.

Des de la UGTde Catalunya exigim al Govern de la Generalitat que pagui de forma immediata a tots els seus empleats i empleades la part meritada de la paga extra de 2012, ja que més 200 sentències avalen l’argumentació jurídica utilitzada per la UGTde Catalunya en via jurídica.