Print Friendly, PDF & Email

El Departament d’Educació seguint els corrents més neoliberals ens està implantant un sistema educatiu poc inclusiu, que consolida el precariat laboral en detriment de l’equitat, igualtat i qualitat educativa.

Butlletí