Print Friendly, PDF & Email

QUAN PENSA EL GOVERN CATALÀ DEIXAR DE COBRAR LES TAXES D’FP?

 

L’any 2011, el conseller d’Economia va introduir taxes paral·leles a les universitàries, en els cicles formatius de grau superior de Formació Professional. Aquestes taxes  formen part d’un paquet de mesures correctores que, en matèria d’ingressos, s’emmarcaren el Pla Econòmic – Financer de reequilibri de Catalunya 2011-2013 que des de la Conselleria d’Economia s’enviaren al Ministeri d’Economia el 2011. Es van fixar definitivament a través de l’ordre ENS/181/2012 de 22 de juny.

Tant la UGT com Avalot  ja vam demanar a la conselleria una revisió. La van implantar amb l’argument que, en tractar-se d’una etapa post-obligatòria, els estudiants podrien pagar una part dels seus estudis. Considerem que una mesura d’aquest estil, a part de posar els estudiants catalans d’FP en una situació desavantatjosa en relació als estudiants de les altres Comunitats Autònomes, no contribueix en absolut a incrementar el nombre de titulats d’FP que necessitem a Catalunya per a contribuir a canviar el model productiu, i a atendre les necessitats dels sectors.

Des de la UGT entenem que és tot un despropòsit. El Govern diu per activa i per passiva que aquesta és la legislatura de l’FP, que hi ha més diners que mai per a la FP, però, en canvi,  no reverteix aquesta retallada imposada per Irene Rigau i Artur Mas. Considerem que afecta negativament la captació i la retenció del talent. En canvi, es prenen mesures electotalistes com regalar ordinadors o donar 100€ universalment a persones que no els necessiten,  però es mantenen aquestes taxes que afecten negativament l’alumnat socialment  més desfavorit.

Dissortadament hom podria deduir fàcilment que al nostre Govern no  l’interessa l’FP, perquè tenen encara una visió academicista, del segle passat. En realitat, el seu model és l’Universitari, via batxillerat per la política educativa que penalitza la matrícula en Cicle Formatius de Grau Superior.

Hem de dir a més, que  aquesta taxa serveix per a generar desigualtats entre aquells centres que tenen més graus superiors que d’altres, ja que obtenen més ingressos per aquesta via. El que ha de fer el Departament és suprimir aquesta taxa definitivament i finançar adequadament els centres d’FP, així com oferir les places necessàries.

Per la justícia social, supressió de les taxes d’FP  de GS, Ensenyaments Artístics superiors

UGT Educació Pública