Print Friendly, PDF & Email

INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2023

LA UGT EXIGEIX UNA REUNIÓ URGENT AMB EL GOVERN PER ACORDAR LA TRAMITACIÓ DE L’INCREMENT VIA DECRET LLEI

El passat 19 d’octubre la UGT vam signar amb el govern estatal un acord plurianual que recollia els increments salarials generals per als anys 2022, 2023 i 2024, a més d’altres importants mesures de millora de la jornada laboral i de recuperació de drets retallats.

Pel que fa a l’àmbit retributiu, i en concret per a aquest 2023, l’acord preveu una increment retributiu fixe del 2’5% a més d’un variable de l’1% lligat al compliment al setembre d’aquest any de determinats requisits lligats a l’IPCA i PIB. Cal dir que aquest 3,5% sempre tindria efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Com hem pogut comprovar, la nòmina d’aquest mes de gener no contempla l’increment fixe del 2,5% que ens correspondria percebre, i l’únic motiu adduït pel Govern és la no aprovació encara dels pressupostos de la Generalitat per al 2023.

Malauradament ja són un clàssic les desavinences constants entre el govern de torn i els diferents partits polítics quan es comencen a negociar els pressupostos anuals, i aquest any és un altre clar exemple, però el fet que no s’arribi a cap acord o que aquest es dilati en el temps no pot ser una excusa utilitzada permanentment per a no complir amb els compromisos adquirits amb els treballadors i treballadores de la Generalitat per via dels seus representants legals.

La UGT considerem que no activar la via del Decret Llei i esperar a l’alineació dels astres per tenir pressupostos seria penalitzar gratuïtament uns treballadors i treballadores de la Generalitat que també estan patint un context econòmic molt complicat.

Per això la UGT ens hem adreçat al Govern de la Generalitat per demanar una reunió immediata de la Mesa General i acordar la tramitació urgent via Decret Llei de l’increment retributiu fixe del 2,5% previst amb l’acord estatal.