Print Friendly, PDF & Email

El nostre sindicat exigeix a la Generalitat que pagui l part meritada manllevada als seus empleats públics

Els Serveis Jurídics de la UGT de Catalunya han guanyat 7 sentències més a favor de treballadors de la Generalitat a Girona, a qui se’ls reconeix el dret a cobrar la part meritada de la paga de Nadal de 2012 (44 dies).

La suma constant de sentències favorables referma el nostre sindicat en exigir a la Generalitat que pagui a tots els empleats públics la part meritada de la paga extra del 2012 manllevada.

La UGT de Catalunya considera insostenible la situació a la Generalitat, que segueix sense reconèixer els drets dels treballadors i les treballadores que sí se’ls reconeix als tribunals.

El fluxe continu de sentències -ja més de 200- avalen l’argumentació jurídica utilitzada per la UGT de Catalunya en via jurídica.