Print Friendly, PDF & Email

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un Reial decret llei pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’Covid-19.

El decret llei publicat aquest dissabte al BOE també serveix per evitar el final de treballs temporals. L’article 5 diu:

“Interrupció de l’còmput de la durada màxima dels contractes temporals. La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, suposarà la interrupció de l’còmput, tant de la durada d’aquests contractes com dels períodes de referència equivalents a l’ període suspès en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals”

Després de la publicació  Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19.

La UGT Insisteix, que el present Reial decret llei preveu mecanismes per pal·liar els efectes d’aquesta crisi sanitària en la contractació temporal, determinant que la paralització de l’activitat econòmica, derivada de la situació de l’estat d’alarma, declarada en tot el territori nacional, i que impedeix continuar, en determinats casos, amb la prestació de serveis, sigui tinguda en compte com un factor excepcional, a tots els efectes i, en particular, també a la contractació temporal.

La pròrroga de tots aquells contractes que han finalitzat per incorporar-se el titular, es prorroguin fins a la finalització de l’estat alarma.