Print Friendly, PDF & Email

Comissió de seguiment per detectar, resoldre i denunciar conflictes i manca de democràcia als centres públics d’ensenyament.

La UGT confirma que participarà a la comissió de seguiment de l’aplicació dels decrets d’autonomia de centres, direccions i provisió i perfils professionals.

Des del 2010 tots els docents patim les conseqüències  dels decrets que han desenvolupat la LEC: places a dit amb entrevistes, demanda de perfils, avaluacions dels docents amb criteris poc rigorosos, places amb manca d’igualtat, capacitat i mèrit per ocupar una plaça als centres públics, etc.  Davant les queixes i denúncies dels sindicats durant aquests anys a la mesa sectorial, l’administració va proposar fa uns mesos fer una reunió de seguiment de les disfuncions que es produeixen als centres fruit d’aquests decrets.

UGT Educació volem manifestar:

  • El nostre sindicat ha denunciat i recorregut tots aquests decrets des del moment de la seva publicació i aplicació, com ho hem fet amb èxit en altres casos al llarg d’aquests darrers anys (maternitat, lactància, jubilació anticipada, etc.)
  • En aquests moments restem a l’espera de les resolucions dels tribunals i esperem que tinguin com a conseqüència la retirada d’aquests decrets
  • La responsabilitat del nostre sindicat és fer un seguiment i lluitar per resoldre els conflictes que patim els docents fruit de qualsevol normativa, per tal de millorar les nostres condicions laborals, que els darrers anys han patit un deteriorament constant.
  • UGT entenem que no assistir a aquestes sessions de control, com ha decidit fer el sindicat majoritari a ensenyament públic, és una irresponsabilitat de cara als nostres afiliats i a tot el col·lectiu de la pública. No entenem com el sindicat majoritari diu que no participarà en aquesta comissió i deixa desemparats els docents a l’espera d’una resolució judicial que no sabem quant la tindrem (fa mes de tres anys que s’ha denunciat) ni quin en serà el sentit final.
  • Tenim molts casos que demostren la discriminació i el malestar als centres i tenim l’oportunitat de demanar responsabilitats a la pròpia administració per demostrar que la majoria de la comunitat educativa rebutja aquests decrets.

UGT de Catalunya continuarem treballant i no deixarem passar l’oportunitat de participar en qualsevol fòrum, mesa, comissió o jornada on puguem treballar per millorar les nostres condicions laborals i recuperar tot el que es nostre.