Print Friendly, PDF & Email

La UGT de Catalunya ha presentat RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA SALA DEL CONTENCIOS ADMINISTRATIU contra els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents.”

 

Recurs ordinari