Print Friendly, PDF & Email

El nostre sindicat ja va criticar que els pressupostos de 2014 volguessin vincular el pagament de nòmines a la recaptació d’un impost concret     Butlletí 602

La UGT de Catalunya insta el govern català a pagar les nòmines de 2014 dels empleats públics de la Generalitat, malgrat la sentència d’ahir del Tribunal Constitucional que anul·la l’impost català als dipòsits bancaris. El TC dicta que el tribut és similar a l’estatal aprovat el 2014 i el Govern central estableix el criteri de repartiment d’aquest tribut estatal entre les comunitats autònomes.

En el seu  dia, la UGT de Catalunya ja va criticar els pressupostos de la Generalitat perquè no garantien ni la prestació de serveis socials bàsics ni el pagament a proveïdors, i perquè no es pot vincular el pagament de les nòmines dels empleats públics a la recaptació d’un impost concret.

Així mateix, el nostre sindicat recorda al Govern que ha de complir amb la Llei de Pressupostos de 2014, que especifica que qualsevol ingrès, recaptació o compensació que es produeixi per l’impost de dipòsits bancaris l’any 2014 ha de ser destinat a pagar les nòmines dels treballadors i les treballadores de la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, exigim al Govern de la Generalitat que els diners que ha de pagar el Govern central -a Catalunya li pertoquen 65 milions d’euros- haurien de ser, un cop ingressats, immediatament destinats a pagar les nòmines retallades de 2014 dels empleats públics. La UGT de Catalunya calcula que el Govern hauria de pagar aproxidament 300 euros de mitjana per cadascun dels 200.000 empleats públics.

El passat mes de gener, la UGT ja va iniciar una campanya de procediments judicials per tal de recuperar la totalitat de la nòmina que es va retallar al llarg de 2014.