Print Friendly, PDF & Email

La UGT de Catalunya vol mostrar la seva indignació després de la Mesa de negociació de la Generalitat celebrada aquest matí, i de la que el nostre sindicat esperava avenços en relació a les principals qüestions que des de fa gairebé un any estan sent negociades amb les organitzacions sindicals.

La urgència de la convocatòria, lligada amb la recent aprovació i publicació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya i el compromís ferm de la consellera Borràs i del Govern de Catalunya per restituir el drets sostrets als empleats i empleades públics de la Generalitat feia pensar que l’Administració ja estava preparada per fer una proposta per abordar a la mesa negociadora totes aquestes qüestions.

Res més allunyat de la realitat. En el primer apartat, que feia referència a l’oferta d’ocupació, des de la UGT considerem que l’oferta presentada aquest matí respon només a un interès polític, ja que no ha estat ni avaluada ni consensuada amb la representació laboral dels empleats i les empleades públiques. Així, després de l’acord de Madrid, esperàvem un pla a tres anys que respongués a les necessitats dels serveis públics a Catalunya. L’interès, però, només han estat les 7.500 noves places compromeses políticament.

D’altra banda, en el segon punt de l’ordre del dia, que feia referència a la recuperació de drets dels empleats i les empleades de la Generalitat, la directora de Pressupostos ha explicat quines són les despeses de drets a retornar i ha anunciat que pressupostàriament és impossible assumir-les.

La UGT li ha replicat que aquesta ‘impossibilitat’ és del tot contrària a la voluntat política que va mostrar la consellera Meritxell Borràs el passat dimecres al Parlament de Catalunya. A més entenem que no diuen la veritat quan asseguren que s’estalviaran 11 milions al pressupost per incapacitats temporals, quan aquestes no són quantificables i sobretot no van a càrrec dels pressupostos de la Generalitat. Al revés, suposen un estalvi per a aquests pressupostos.

Des de la UGT de Catalunya volem mostrar la nostra indignació per la manca de respecte vers la representació dels treballadors i les treballadores, i dels serveis públics catalans, tal com s’ha pogut veure en anunciar als mitjans de comunicació aquesta proposta abans no finalitzés la pròpia mesa.

Fins que no hi hagi cap proposta concreta per al retorn dels drets manllevats als treballadors i les treballadores públiques no tornarem a seure en una taula de negociació.