Print Friendly, PDF & Email

La UGT de Catalunya ha signat avui l’acord per l’aplicació del teletreball al personal de la Generalitat de Catalunya, una eina important per millorar la qualitat de vida laboral i determinades condicions de treball de tots els treballadors i treballadores.

La UGT entén que aquesta mesura és positiva i pot afavorir les condicions de treball de les empleades i empleats públics.

Aquest Decret serà d’aplicació directa per al personal d’administració i tècnic; i,  també important, obre la porta a altres col·lectius que mitjançant negociació col·lectiva podran accedir amb les seves condicions específiques a mecanismes de teletreball -el personal docent, el personal estatutari de salut, el personal penitenciari, entre d’altres, es podrien beneficiar de futurs acords en matèria de teletreball.

Butlletí