Print Friendly, PDF & Email

El model de vaga que proposem permet, precisament, exercir pressió de manera continuada sense que això suposi una destralada al nostre ja prou minvat poder adquisitiu. En aquest cas només poden descomptar de dues hores de classe: la nostra jornada és de 7:30 minuts. 4 dies de vaga parcial seria l’equivalent a un dia de vaga de jornada sencera!

Et sobren motius