Print Friendly, PDF & Email

Coneguts els resultats provisionals del procés d’adjudicacions de vacants per al curs 2012-13, ens hem adreçat a la Direcció General  de Professorat i Personal de centres públics per fer-li arribar les següents consideracions:

– Com a conseqüència de la política de retallades del Departament d’Educació, s’han complert les nostres previsions i un nombrós grup d’interins no ha pogut obtenir vacant per al proper curs, augmentant  la precarietat laboral en el nostre sector.

– La no publicació del resultat global del procés d’adjudicacions no facilita la transparència ni l’assessorament dels treballadors/es.

– Demanem que siguin ateses i resoltes totes les reclamacions fetes a la publicació provisonal.

– Comuniquem que, fins on hem pogut conèixer, hem detectat errades que poden comportar una vulneració de drets de les persones. Esperem que siguin esmenades en la resolució definitiva.

Secretaria d’Ensenyament Públic
FETE-UGT de Catalunya