Print Friendly, PDF & Email

La crisi sanitària que estem vivint aquests dies està deixant moltes qüestions a l’aire pel que fa a la política educativa. Volem deixar molt clar que les conseqüències que se’n deriven en cap cas poden perjudicar les infants i joves als quals ha impactat el tancament d’institucions educatives

Més informació