Print Friendly, PDF & Email

En una carta dirigida al Director dels Serveis Territorials del Maresme i Vallès Oriental, les direccions dels centres educatius del territori denuncien la desconnexió del Departament d’Educació, reclamen escolta activa i demanden solucions relatives al calendari escolar, al currículum d’ESO i Batxillerat, a la sentència del 25% de llengua castellana, a la demanda del C2 de català al personal docent, a l’estratègia digital de centre, a les despeses de funcionament, a l’horari de permanència als centres, al pla d’impuls del català, als horaris dels Instituts-Escola i a la dotació de docents de reforç per la COVID. Si voleu accedir a la seva carta, la  podeu trobar en el següent link: Carta Direccions Maresme