Print Friendly, PDF & Email

https://i0.wp.com/www.feteugt.es/pic/Data/IMAGE/carta-sindicatos-modelo-extraordinario-acceso.jpg?w=640

Les organitzacions sindicals CCOO, STEs, CSI.F i UGT han registrat aquest matí un escrit dirigit al ministre d’Educació, Iñigo Méndez de Vigo, per exigir una negociació real d’un model extraordinari d’accés que doni aplicació a l’Acord per a la millora de l’ocupació en la funció pública.

El passat 7 de novembre es va celebrar l’última Mesa Sectorial d’Educació en què es negocien els processos d’estabilització del personal docent per a l’aplicació de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació pública de 29 de març i els PGE de 2017.

L’objectiu de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública és reduir la taxa d’interinitat per sota del 8%. En l’educació pública no universitària, amb diferències entre les CCAA, la taxa d’interinitat se situa entorn del 26%, producte de la limitació de la taxa de reposició dels últims anys.

Les persones aspirants en els propers processos haurien de tenir les màximes facilitats per superar la fase d’oposició, per la qual cosa és fonamental que s’implementi amb caràcter excepcional un nou Reial Decret transitori d’ingrés a la funció pública docent que possibiliti aquest fi.

Per a això, la majoria sindical present en la Mesa sectorial està defensant que aquesta reforma contempli, entre altres aspectes:

– Que les proves de la fase d’oposició no siguin eliminatòries,
– Que augmenti l’optativitat en l’elecció de temes,
– L’augment de la ponderació de la fase de concurs respecte a l’oposició
– Un increment del pes de l’antiguitat en la fase de concurs

Les organitzacions sindicals signants d’aquest document exhortem al MECD perquè es produeixi un veritable acord a la Mesa Sectorial de Personal Docent no Universitari que reculli les reivindicacions presentades, de manera que es compensi al professorat interí afectat per anys de precarietat laboral i que es valori merescudament la seva experiència docent com un factor positiu en benefici de la qualitat educativa.

CCOO, STEs, CSI.F i UGT

Documentacion

Las organizaciones sindicales de la mesa sectorial exigen al MECD un acuerdo del modelo extraordinario de acceso