Print Friendly, PDF & Email

La nostra estratègia jurídica

Tal com ja hem explicat en anteriors butlletins, ara fa uns mesos el Gabinet Jurídic de la UGT va guanyar un contenciós administratiu sol·licitant el pagament dels 44 dies meritats de la paga del 2012. Els companys que van guanyar el contenciós ja han anat cobrant. Llegeix el BUTLLETÍ