Print Friendly, PDF & Email
  • Les oposicions per accedir als cossos docents, l’accés a la borsa de treball o la sol·licitud de títols i certificats en són un exemple

 

  • Abans d’ahir ja es va anunciar l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments

El Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Els tràmits i procediments es reprendran quan el Reial decret, i les possibles pròrrogues, quedin derogats.

A l’ajornament de tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes, que ja va anunciar el Departament, s’hi suma la suspensió dels procediments i tràmits que afecten a les següents qüestions:

– Sol·licitud de títols i certificats

– Proves d’accés als diversos ensenyaments

– Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats

– Proves d’avaluació de competències de sisè de primària

– Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris

– Concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves 

   especialitats

– Concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació

– Incorporació a la borsa de treball de personal docent

– Provisió i selecció del personal docent

– Concurs de mèrits de selecció de les direccions de centres públics

– Concurs de selecció de directors de centres públics

– Provisió i selecció del personal d’administració i serveis del Departament

– Implantació i supressió d’ensenyaments en centres educatius

– Expedients relatius a l’autorització o modificació d’obertura de centres educatius

– Concessió i extinció de concerts educatius

– Convocatòries de selecció de centres educatius per participar en tot tipus de programes

– Accés a la informació pública

– Accés a la informació estadística

El Departament continuarà treballant en tots aquests assumptes per poder reprendre’ls amb la màxima normalitat un cop es derogui l’estat d’alarma i es resolgui la situació actual.