Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA MEPAGC 8/11/2021