Print Friendly, PDF & Email

L’informe deixa dades i reflexions molt interessants. És llarg i exhaustiu. Planteja hipòtesis i escenaris de futur però potser dues de les conclusions que s’extreuen de l’informe donen resposta i deixen sense arguments a tots aquells que s’han dedicat a atacar el model educatiu català

En primer lloc la conclusió que és el nivell socioeconòmic de les famílies el qui  marca el nivell competencial dels alumnes. Això ens porta a concloure que cal augmentar la despesa en educació i acabar amb qualsevol tipus de segregació per millorar globalment els resultats educatius.

En segon lloc la llengua materna i la llengua vehicular NO són factors que tinguin incidència negativa en l’adquisició de les competències, ans al contrari.

Si voleu accedir a l’informe complet, el trobareu al final d’aquest enllaç:

Anuari 2016
Bernat Albaigés
i Francesc Pedró

Fundació Jaume Bofill