Print Friendly, PDF & Email

Llista definitiva

A partir de divendres 20 de maig de 2016, les persones que consten a la llista definitiva de la borsa, participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.