Print Friendly, PDF & Email

Llista definitiva, i assignació de tribunal als admesos