Print Friendly, PDF & Email

Dijous 18 de gener està prevista la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos per al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitat.

Consulta la llista : (mitjançant el número identificador de la sol·licitud de cada aspirant).

El termini per a presentar reclamacions :del 19 de gener a l’1 de febrer de 2018