Print Friendly, PDF & Email

Us informem que en data d’avui dia 13 de febrer, s’ha publicat la llista provisional d’admesos i exclosos al concurs oposició de personal docent

A partir de demà dia 14 i fins al dia 27 es podran presentar reclamacions a través de l’aplicació de consulta de la llista.

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/oposicions/personal-docent/concurs-oposicio-ordinari/llista-provisional/

 

També s’ha publicat la versió unificada de la resolució amb totes les modificacions per a la seva consulta. Cal recordar que la versió oficial és la resolució publicada al DOGC i posteriors modificacions.