Print Friendly, PDF & Email

Llista provisional d’admesos i exclosos als procediments selectius d’ingrés i accés a la funció pública docent per especialitats 

Llistat per especialitats

PREPARACIÓ D’OPOSICIONS PER FORMACIÓ PROFESSIONAL BARCELONA