Print Friendly, PDF & Email

Resolució de 23 de gener de 2018, per la qual es declara aprovada la llista provisional dels candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, convocat per la Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre.

El termini per presentar reclamacions anirà del dia 24 de gener al 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.