Print Friendly, PDF & Email

Publicada per part de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la Llista de persones admeses a participar voluntàriament dels tribunals.

  • Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent (DOGC 8820, de 27.12.2022).

Accedeix a la Resolució

UGT Educació Pública