Print Friendly, PDF & Email

Us informem que en data 11 de març, s’ha publicat la llista provisional d’admesos i exclosos a la borsa de treball de personal interí docent.

 

Si no esteu d’acord amb la baremació dels mèrits obtinguda o amb els motius d’exclusió de la sol·licitud, podeu presentar una reclamació contra la llista provisional. Es poden presentar reclamacions fins el dia 20 de març mitjançant petició genèrica.

En emplenar la petició genèrica s’ha d’indicar com a Ens destinatari: Departament d’Educació de l’àmbit territorial indicat a la sol·licitud d’accés a la borsa, sense especificar el Tema ni el Subtema.