Print Friendly, PDF & Email

Publicada la RESOLUCIÓ EDU/3326/2022, de 25 d’octubre, per la qual es publiquen els temaris (en llengua catalana) dels processos selectius d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats de determinats cossos i escales de personal funcionari docent convocats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

  • En aquest enllaç podreu accedir als temaris (els seus títols) dels propers processos selectius (oposicions) previstos per aquest 2022-2023 (oposicions d’estabilitzacio) i 2023-2024 (oposicions “ordinàries”).

UGT Educació Pública