Print Friendly, PDF & Email

Durant el darrer any i a partir d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reconeix la situació d’abús patida per molts interins i interines de llarga trajectòria professional, ha sorgit un debat profund respecte l’estabilitat del personal docent.
El Departament d’Educació ha estat pràcticament 10 anys sense convocar oposicions. Conseqüència d’aquest fet és l’increment fins a més del 37% de la taxa d’interinitat del personal docent de la Generalitat, quan la normativa europea obliga a situar-lo entre un 8 i un 10%.
Aquesta intolerable situació s’agreuja amb l’aplicació d’uns Decrets que permeten a les direccions dels centres passar per sobre del número d’ordre de la borsa de personal docent i fer reclamacions “a dit”, deixant en paper mullat experiència, antiguitat i demostrada vàlua professional. Ens trobem davant d’una extrema precarietat que ha deixat al carrer a molts i moltes docents amb número molt baixos.
Des de l’UGT treballem de manera constant per denunciar i donar a conèixer aquests fets. Continuarem fent-ho i no defallirem!
És imprescindible acabar amb aquesta precarietat laboral! Exigim solucions que apostin per l’estabilitat i seguretat del personal interí. Volem treballadors i treballadores segures de si mateixes, amb un lloc de feina estable, que no sentin que depenen de ningú o que deuen favors a canvi del seu lloc de treball. Només així podrem deixar de costat una por a parlar generalitzada, amb la qual l’Administració vol silenciar la veu de qui manté, dia rere dia, les escoles obertes i en funcionament.
A la vegada, exigim una millora i actualització de l’actual concurs d’oposició. Hem de defensar un dels pocs recursos de què disposem per donar estabilitat al personal docent, consolidar amb garanties el seu lloc de treball i ajudar a fer de “dic de contenció” davant les polítiques educatives del Departament que estan acabant amb la participació democràtica i la construcció pedagògica als centres educatius públics.
Per aquest motiu, UGT Educació estem a favor dels concursos d’oposició, amb les millors condicions possibles. Necessitem uns procediments objectius per garantir l’accés a la funció pública, basats en la igualtat d’accés, el mèrit, la capacitat i la transparència. Necessitem treballadors i treballadores que desenvolupin la seva feina amb garanties i sense por a la precarietat laboral. Per això treballem diàriament: perquè els i les docents puguem disposar d’unes condicions laborals dignes i estables, defugint de les reclamacions “a dit”.