Print Friendly, PDF & Email

Per poder sol·licitar els productes d’aquesta oferta, els partícips del Pla han d’estar en situació d’actiu. Aquesta oferta no és vàlida per a partícips en suspens.

Es considera beneficiaris del Pla, aquelles persones que han estat partícips d’aquest Pla de Pensions i que un cop esdevinguda la contingència corresponent, estan gaudint la prestació en forma de renda, sense haver esgotat el seu cobrament.

Informació