Print Friendly, PDF & Email

La pressió exercida per UGT en tots els àmbits on som presents, obté els seus fruits.

Aquest matí ens han comunicat en Mesa Sectorial d’Educació, la retirada de la resolució de l’FP DUAL, EDU/1076/2019 24 d’abril, deixant sense efectes pel curs 2019-2020 la seva aplicació i les orientacions curriculars publicades recentment.

Per tant aquests ensenyaments es regiran per la normativa del curs 2018-2019.

A partir del mes de juliol es programaran meses tècniques d’FP per tractar detalladament el tema. La interlocució amb les forces sindicals, serà l’element clau.

En mesa sectorial la UGT ha demanat que el professorat de la Plataforma també estigui representat en aquesta mesa tècnica.

Des d’UGT Educació valorem positivament la retirada per part del Departament d’una Resolució i modificació curricular imposada, que representava una vulneració a la negociació i de les condicions laborals  del professorat.

Per tant, recuperem la confiança en el director general d’FP per la bona disposició i voluntat negociadora.

Volem donar les gràcies a tothom  pel suport rebut, sense vosaltres no hagués sigut possible.