Print Friendly, PDF & Email

A la mesa sectorial la UGT ha mostrat al Departament el malestar de les i dels docents i equips directius de centres públics pel mal funcionament del programa Esfera.

Als errors de funcionament coneguts i reconeguts se suma la incapacitat de donar servei de manera simultània al nombre de connexions que s’assoleixen en moments com les avaluacions i les hores prèvies en que el professorat ha de posar les notes.

Aquest fet provoca que el professorat perdi molt de temps introduint les notes i els comentaris, i que moltes vegades hagi d’estar fins altes hores de la nit realitzant aquestes tasques.

Sense anar més lluny, l’11 de juny fou pràcticament impossible introduir les notes durant tot el dia; cap a les 20h començà a circular entre els grups de whatsapp del professorat la bona nova de que el programa esfera tornava a funcionar, i tornà a caure cap a les 23h, restablint-se novament el servei durant alguna hora de la matinada.

Sincerament, pensem que el Departament està abusant de la vocació de servei del professorat, i deixa que recaigui sobre les seves espatlles el pes d’una manca de previsió respecte del nombre de connexions simultànies que el programa permet atendre.

Podríem entrar també a valorar si la funcionalitat de l’Esfera es compatible o no amb l’esperit de Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria: que se n’ha fet de l’esperit de l’article 3.5: «Els centres han d’incloure, en el seu projecte educatiu, els criteris generals adoptats respecte a l’avaluació i el pas de curs dels alumnes, a l’acreditació de l’etapa i al disseny d’activitats d’avaluació i activitats adreçades a millorar nivells competencials no assolits, en el marc de referència del Decret 187/2015, de 25 d’agost.»? Què se n’ha fet quan l’únic criteri de pas de curs que permet l’esfera és el de no tenir més de tres matèries suspeses, considerant fins i tot que els àmbits transversals són dues matèries diferenciades de la resta? Per a què una ordre d’avaluació progressista i teòricament respectuosa amb l’autonomia de centre si a l’hora d’aplicar-la ens trobem una aplicació informàtica més rigorosa i menys flexible que la interpretació més restrictiva de la LOE-LOMCE?

Podríem entrar a valorar errors i anomalies de funcionament de totes i tots conegudes, però aquests dies és notori com pocs altres com El Sistema funciona gràcies a l’esforç de professorat i direccions, i a que treballen sense mirar el rellotge.

La UGT pensem que s’està produint un abús, al carregar sobre el funcionariat el pes dels errors de disseny o de previsió d’una eina informàtica, i volem dir ben clar que «Ja n’hi ha prou!».

No es possible que la gestió acadèmica dels centres públics s’hagi de fer en aquestes condicions.

Si els problemes no se solucionen immediatament ens veurem obligats a plantejar mesures de protesta.

Escoltàvem aquest matí a un afiliat que ens indicava en to de broma que amb l’Esfera hauríem de cobrar plus per nocturnitat i treball penós.

Lamentablement la nocturnitat i el treball penós no són una exageració, aquests dies, per a milers de treballadors i treballadores del Departament d’Ensenyament.