Print Friendly, PDF & Email

Manifest concentracions somescola

0. Les entitats que formem Somescola us hem convocat avui per tornar a defensar el model d’immersió lingüística que compta amb el consens de la comunitat educativa i del conjunt de la societat catalana. L’amenaça d’incloure una casella on els pares i mares puguin triar en quina llengua volen escolaritzar els fills és un atemptat directe contra el model d’immersió lingüística reconegut internacionalment, garantia de la cohesió social al nostre país i de la igualtat d’oportunitats de l’alumnat. Amb la inclusió d’aquesta casella a la preinscripció escolar el govern espanyol vol trencar la cohesió social i dividir la societat catalana. Des de Som Escola considerem intolerable l’ús de l’escola com a instrument polític i que es posi en perill un dels grans èxits socials del país.

1. Les nostres escoles han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns principis de convivència sòlids.

2. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.

3. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.

4. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català.

5. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.