Print Friendly, PDF & Email

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT!!!!

Us avancem que, ateses les circumstàncies actuals, esta previst augmentar el nombre de dies dels nomenaments telemàtics a partir del dia 28 de setembre. Els dies establerts seran els dilluns, dimecres i divendres.

Així mateix, el Departament comunica que es farà seguiment de l’impacte de l’esmentat increment per tal de valorar la possibilitat d’augmentar un dia més, si s’escau.

A partir de la data esmentada, el dia del nomenament del procediment de selecció de personal interí docent per part del directors dels centres educatius públics (PDI) passarà a fer-se els dimarts en lloc dels dijous.

Des d’UGT seguim pensant que en les condicions actuals s’haurien de fer nomenaments diaris, atès que als mal anomenats grups bombolla, no poden entrar docents d’altres grups a fer guàrdies.