Print Friendly, PDF & Email

El Govern imposa mesures educatives al marge dels fòrums de negociació que contempla la normativa vigent.
FETE-UGT considera que l’anunci de retallar 3.000 milions d’euros més en Educació i 7.000 milions d’euros en Sanitat és un despropòsit del Govern, només una setmana després de la presentació dels Pressupostos.


Els Pressupostos Generals de l’Estat recullen retalls significatius que afecten negativament l’Educació del nostre país: un 91,9% menys per a la formació permanent del professorat; un 53% menys per les noves tecnologies; un 36,5% menys per als ensenyaments d’infantil i primària; un 28,9% menys per a l’ensenyament secundari i la formació professional; un 62,5% menys per als
ensenyaments universitaris i un 11,6% menys per a ajudes i beques. Per tant, no és justificable que a aquestes retallades se sumin els anunciats 3.000 milions d’euros i més sense especificar les partides educatives en les que poden incidir.
FETE-UGT tem que, a més de seguir disminuint quantitats en els diversos projectes i programes que estan en marxa, el Govern del PP ara pretengui incidir en variables que afecten el nombre de docents per aula. Ens referim a l’increment de l’horari lectiu i a les ràtios, que anuncien arribar fins a 35/40 alumnes per aula, el que ens retrotrau als números de fa quaranta anys.
FETE-UGT denuncia que amb aquestes mesures s’empitjoren les condicions laborals del professorat i es massifiquen les aules. No pot obviar les exigències que demana la societat als centres educatius: un clima de convivència escolar que fomenti un procés d’ensenyament-aprenentatge de qualitat, una formació basada en les noves tecnologies i en el coneixement dels idiomes que permeti a l’alumnat -futurs ciutadans- preparar-se en les noves exigències que requereix la societat del coneixement i l’ocupabilitat. És a dir, és imprescindible avançar en la personalització i individualització de l’ensenyament.
FETE-UGT considera que les demandes de les famílies són oposades a les accions que aquest govern està imposant; a més les mesures imposades no respecten els fòrums de negociació que la normativa vigent contempla.
FETE-UGT seguirà defensant una educació de qualitat per a tot l’alumnat i seguirà reivindicant millores sociolaborals i retributives per al professorat.