Print Friendly, PDF & Email

Es tracten a la mesa els següents temes:

1.- Esborrany de la Resolució del proper Concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques.

-Degut a l’avançament de terminis, s’ha eliminat la publicació de la llista provisional.
-Es preveu que es publiqui a mitjans d’octubre i que s’allargui fins a novembre (del 17 octubre al 7 de novembre, calendari provisional).
L’UGT exigim al Departament la màxima transparència de les places, que no se’n guardin cap i es tregui a concurs tot el nombre de places existents. Igualment, demanem que les places comptabilitzades per al Concurs de Mèrits ja estiguin disponibles per aquest Concurs de Trasllats. Tanmateix, pels docents en espera de plaça definitiva és un greuge important la manca d’oferta que provoquen les places perfilades, tenint en compte que  no és possible optar a ocupar-les durant el Concurs de Trasllats, tot i que un funcionari podria tenir la formació/requisit adient per ocupar-la.
Traslladem la informació de la Reunió de Mesa Sectorial del Ministeri, on s’han portat diverses sentències del Tribunal Suprem reconeixent els serveis prestats com personal interí a l’hora de concursar en el Concurs de Trasllats. Acabarà per implementar-se estatalment, tot i que, pel que sembla, no afectarà en aquest concurs de trasllats, però poden haver-hi greuges comparatius a les properes convocatòries.

2.- Nous criteris per a la Borsa 2022-23

S’estableix una nova modificació per gestionar la borsa de treball del personal docent pel curs 22-23, referent a les persones amb deficiència visual severa. Aquestes podrien renunciar a substitucions inferiors a 10 dies sempre que hi hagi dificultats en el transport, sense rebre cap penalització a la Borsa.

Des de la UGT demanem que aquesta mesura es pugui fer extensible a altres col·lectius, així com més concreció del que es considera “deficiència visual servera”, perquè no hi puguin haver diferents interpretacions, depenent del Servei Territorial.
Demanem també que aquest tipus de persones rebin nomenaments d’una durada mínima de 15 dies i que així disposin de més temps per adaptar-se al tipus de trajecte i si el transport no és prou accessible, que puguin renunciar.

UGT Educació Pública