Print Friendly, PDF & Email

GENER  MÉS QUE UN MES PER A LES INTERINES!

Tal com us vàrem comentar en la segona quinzena de desembre, el mes de gener és clau per al futur del personal docent interí. El dia 9 es celebraven les oposicions de secundària, a final de mes es publicaria la resolució de les oposicions de primària, infantil i del professorat d’FP (PES i PT).

A  més, un cop aprovada pel senat la LOMLOE, entraria en vigor aquest mes de gener, modificant en un futur de manera preocupant la situació el professorat de FP que no tingués titulació universitària, passant els PT que són funcionaris a ser un cos a extingir i els interins i substituts sense grau universitari a ser professorat especialista.

En breu farem actes telemàtics per a tractar el tema en profunditat amb el professorat implicat, alhora que continuarem negociant per a intentar revertir la seva situació discriminatòria. Us informarem a través de www.publica.cat i xarxes.

Mentrestant els instem a opositar ja que hem instat al Departament a traure les màximes places possibles en aquesta oposició, a celebrar previsiblement el mes de juny, per a contribuir a més a reduir la denunciada i elevada  interinitat.

El proper dimarts continuarà la mesa on aprofundirem el tema del Professorat Tècnic d’FP. Immediatament us en farem un resum amb la nostra valoració. 

Resum Mesa Sectorial 13 de Gener

Ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

Cos: Mestres

Nombre de places: 1.432

Cos: Professors cos de professors d’ensenyament secundari

Nombre de places: 1.089

Cos: Professors Tècnics de Formació Professional

Nombre de places: 652

  • El Departament ens comunica que la previsió és publicar la resolució a finals de gener. Es preveu portar a terme la primera prova a mitjans/finals de juny (entre el 19 i el 22) i al juliol la realització de la segona prova. Al mes de setembre es faria la presentació de mèrits, per acabar tot el procés abans del 31 de desembre de 2021. Sempre subjecte a possibles canvis, depenent de la situació epidèmica.
  • Respecte la resolució provisional de la convocatòria d’oposició per aquest curs 2020-2021, UGT exposem el següent:

-Manifestem la nostra sorpresa per la manca de dates de tota la convocatòria.

-Trobem insuficients el període de dos dies hàbils per fer reclamacions de la primera prova i de 24 h per fer entrega de mèrits davant del tribunal si passes la fase de concurs.

-El redactat de la convocatòria en alguns aspectes no és clar. La UGT creiem que cal garantir al 100% la presencia de professionals de la seva especialitat a cada tribunal.

– Demanem que es faci el màxim de gestió telemàtica. Per tant que s’habiliti un procediment on line per enviar les diferents documentacions/sol·licituds/reclamacions

-Demanem que es retiri el límit de les 10 hores en quant al topall màxim d’hores de formació on line.

– Creiem que és inadmissible que la PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA FASE DE PRÀCTIQUES SIGUI L’1 DE SETEMBRE DEL 2022. Exigim la incorporació immediata com a funcionari/a en pràctiques al curs següent.

-Demanem que estigui contemplat con a motiu d’excepció de presentar-se a la convocatòria situacions derivades de la covid-19.

Criteris de correcció dels tribunals. Demanem que es publiquin el més aviat possible, que siguin clars i que els tribunals rebin criteris unificats a fi que no es donin situacions diferents que poden donar a tractament de greuge comparatiu.

– Transmetem el malestar i denunciem el retard injustificat que han tingut els membres dels tribunals en quant al pagament de les dietes.

-Tema Covid-19 i dades de realització de les proves. Cal evitar la dilatació del procediment com ha succeït enguany.

Mèrits: demanem que es pugui afegir com a mèrit tot el temps treballat com a TEIs

Els  tornem a recordar que el vam demanar les dades referent al nombre d’interins i interines d’ FP i que encara no les tenim, són totalment  indispensables per fer una avaluació real de la situació amb l’aplicació de la LOMLOE en el col·lectiu de professorat tècnic.

 UGT Educació Pública OPINA.

L’actual concurs d’oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública, a dia d’avui, es regeix pel que disposa el règim transitori establert. El mateix pel qual es regeixen totes les Comunitats Autònomes del nostre Territori. Per aquest motiu el marge de maniobra per poder modificar-les és limitat i podria donar lloc a impugnacions, com ja va succeir en convocatòries  anteriors. Això no vol dir que no continuem treballant per modificar aquest procediment. Al contrari, UGT Educació som conscients que l’actual procés d’oposició té molts aspectes millorables (temaris desfasats, subjectivitat, procediment eliminatori… a més a més de tots els inconvenients inherents a un procediment en el qual la persona aspirant “s’ho juga tot a una sola carta”.

Però UGT Educació, també som conscients que ara mateix, aquest sistema és un dels pocs recursos de que disposem a l’actualitat per donar estabilitat als treballadors/es, consolidar amb garanties el seu lloc de treball i a la vegada ajudar a fer de “dic de contenció” davant els Decrets desplegats pel Departament d’Educació. Els mateixos que, al llarg d’aquests darrers anys, estan acabant amb la participació democràtica i la construcció pedagògica als centres educatius Públics. Decrets que, sota l’eufemisme de dotar de més “lideratge” als equips Directius, estan portant a una deriva autoritària a cada cop més centres Educatius Públics.

Per aquest motiu UGT Educació estem a favor dels concursos d’oposició, amb les millors condicions possibles. Per això treballem diàriament, perquè els/les docents puguem disposar d’unes condicions laborals dignes i estables, defugint de les reclamacions “a dit”.