Print Friendly, PDF & Email

MESA TÈCNICA D’FP DIA 20 DE DESEMBRE.  ORDRE DEL DIA

  1. Tramitació, ordenació i integració de l’FP
  2. Situació professorat d’FP en relació a la nova llei
  3. Oferta de places i procés d’estabilització
  4. Resultats convocatòria d’oposicions 2020-2021
  5. Informacions sobre recursos i nous projectes d’FP

A la reunió assisteix el director general d’FP Angel Luis Miguel, Miriam Milan (sotsdirectora) i Marta Nel·lo, Montse Albi i tècnics, cap de serveis d’oposicions. sindicats de la mesa sectorial com a representants de la part social. Dolors Collell no acudeix està a reunió amb ministeri.

Ens queixem els sindicats perquè no es facilita cap documentació per a la reunió. Es demana un calendari de futures meses tècniques. Destaquem que des del maig del 2020 no hi ha hagut cap reunió. És així com posa en valor la FP el Govern?

El Director General Angel Miguel excusa l’absència de la directora general Dolors Colell.

El seu discurs és merament descriptiu del que és la nova llei d’FP estatal, aprovada dijous passat, i que encara ha de passar pel Senat previsiblement el mes de març del 2022. Trobem a faltar propostes i una negociació. Algun sindicat planteja abandonar la reunió. Per respecte als assistents no ho recolzem.

El director General destaca alguns aspectes claus de la llei: diu que és similar a la nostra del 19 de juny de 2015 (qüestió que UGT no comparteix). Ressalta l’organització modular i la flexibilitat de l’oferta formativa (5 graus: A- curta durada, B- certificat de competències, C- Certificat de professionalitat, D- CFGM/CFGS i E- cursos d’especialització)

Com a tret important, tot serà Dual, fins i tot el que ara era la Formació en Centres de Treball (FCT). A Catalunya ja suposava el 20% del currículum. La nova llei recull l’FP Dual integral amb el 25% de pràctiques a l’empresa i l’FP Dual intensiva amb un mínim del 35%. Com a UGT considerem que és un mínim molt elevat.

L’FP Dual intensiva amb aquest tant per cent superior al 35% amb el 30% de participació de l’empresa, amb contracte, nòmina i cotització a la SS amb transitòria segons creiem representa un perill ja que l’estructura empresarial del país és del 90% de Pimes i microempreses. En el nostre torn de paraules preguntem: Per què una empresa hauria de contractar algú al 50% de pràctiques quan pot tenir alumnes en formació dual integral a cost zero i fent el 25% de les hores a l’empresa?

 La nova llei implica que s’haurà de fer una revisió de la regulació laboral pel que fa als contractes en pràctiques, ja que deixarà d’haver la possibilitat de beques de formació (fins ara el 90% de l’alumnat de la dual).

La nova llei segons el Departament té coses positives, com l’aposta per la Internacionalització, les sinèrgies amb la Universitat o que el grau mitjà és podrà fer en 2 o 3 anys. Resumint, és una llei oberta i flexible

Algun sindicat opina que hi ha un perill d’externalització, ja que són contraris a l’FP Dual. No entenen per quina raó és obligatòria.

UGT hem manifestat que la nova llei està poc dissenyada en FPO i FP Contínua. Un sindicat de classe com la UGT entén l’FP com a integrada i atenent la formació al llarg i ample de la vida de totes les persones treballadores. No només apostem per l’FP Inicial. Aquí ens diferenciem clarament dels altres sindicats. Perquè això sigui possible, hem demanat al director General d’FP que s’acceleri la creació dels centres integrats, pedra angular del sistema integrat. Anem endarrerits, ja que som l’única comunitat de l’estat que no els té desenvolupats.

Pensem que si només es remunera a partir del 35% de les hores de pràctica (FPD intensiva), les empreses no la triaran perquè l’altra opció és gratuïta, com les FCT (Formació en Centres de Treball)

Al punt dedicat a la situació del professorat tècnic d’FP, segons Miguel, el projecte de llei d’FP aprovat recull a l’article 85 els requisits i tipus de docents (PS); especialistes i el cos PT, a extingir, descriu titulacions i tipus de professorat amb titulació universitària, amb un CFGS i FP2 i equivalents, amb formació pedagògica… Esmentant que la llei permet ensenyar a “aquells que determinin reglamentàriament”.

Respecte a la unificació i equiparació de cossos PT/PS, comenta que el que marca la diferència és la disposició addicional 11ena de la LOMLOE. El Departament està esperant que el govern estableixi el procediment, al nostre entendre el que està fent el Departament és treure pilotes fora!

Director General, volem concreció! La UGT va tornar a sol·licitar el 14 d’octubre amb registre d’entrada, i sense resposta per part del Departament, l’equiparació salarial del professorat tècnic d’FP, independentment de si el govern central ho fa o no. Té les competències per a fer- ho. D’altres comunitats autònomes ja ho fan. Exigim que s’acabi amb aquesta incertesa del professorat tècnic i que el govern de la Generalitat faciliti l’obtenció del títol de graduat universitari a aquells/es Professors/es Tècnics/ques que no el tinguin. Fem aquesta proposta realista i possibilista. De quina forma?

Que se’ls valori en 120 crèdits la seva titulació de Tècnic superior, ja que és un estudi terciari

-Que per arribar als 120 crèdits restants que requereix el títol de grau es valori en 60 crèdits l’experiència docent i/o els cursos de la formació pedagògica docent.

-Que s’ofereixin 60 crèdits, per part de les universitats catalanes, en formació específica de cada especialitat o afins per arribar a la xifra requerida.

En el tema de la interinitat, volem saber quin nombre real de persones interines hi ha, així com  les dades classificades per edats.

Insistim que el Departament prengui decisions i iniciatives independentment del que faci el Ministeri.

Tenim un problema endèmic a l’FP: falta professorat i l’alumnat perd moltes hores de classe perquè no es cobreixen les substitucions. Des d’UGT creiem que hem d’habilitar mecanismes per a augmentar el nombre de docents. Els enginyers i graduats no volen entrar a treballar a Educació per les males condicions laborals del sector.

En diferents meses sectorials i en el Consell de l’FP de Barcelona hem aportat solucions: la requalificació professional de les persones treballadores també s’ha d’aplicar al professorat. Qualsevol titulat fent un nombre de crèdits determinats hauria d’adquirir noves especialitats fàcilment, entès com un procés de formació contínua. Això facilitaria el traspàs de professorat d’unes especialitats a d’altres, augmentant les possibilitats de tria.

En la reunió també s’ha demanat que cal revisar i actualitzar l’Acord per l’FP del 1999 signat per USTEC/CCOO/UGT

Oposicions de PROFESSORAT TÈCNIC: Les places PESCO i de reposició estan pendents de la . Llei que modificarà el TREBEP. Caldrà esperar a l’aprovació del text final de la Llei 14/2021. Ens reiterem en el nostre posicionament a la Mesa Sectorial: sol·licitem les dades que proposa el Departament, per a places de concurs de mèrits i places que s’oferiran amb concurs d’oposició, segons es preveu a la modificació del Decret 276/2007.

Cal revisar la situació de les persones aprovades que van quedar sense plaça a la fase de mèrits. El percentatge superior al 38% d’interinatge al nostre territori deixa palès que les places ofertades van estar per sota de les necessitats reals del nostre sistema educatiu.

Què diu el Departament?

 El sistema necessita consolidar la plantilla de PT, considerant que és un col·lectiu a extingir, cal mirar la taxa de reposició i consolidació anterior a entrada a LOMLOE i treure noves ofertes.

Segons la disposició transitòria 4ª, s’habilita a les administracions a fer ofertes aprovades a PT i nomenar interins amb els requisits que es demanaren. Existeix la voluntat de convocar-les i també aquelles places que van quedar desertes ( cal especificar quines anirien a concurs de mèrits i quines a concurs oposició)

De les 717 places convocades en el darrer concurs oposició només 421 van ser proveïdes. Asseguren que les places que van quedar desertes hauran d’afegir-se a les places dels propers processos d’estabilització. Ja ho veurem!

UGT demanem una revisió profunda del procés: l’actualització dels temaris, proves més tècniques i un sistema d’avaluació més proper a la realitat de la FP. Quins són els motius d’una quantitat tan elevada de places desertes?

La sotsdirectora Míriam Milan ens presenta el Pla de Modernització de l’FP . Hi ha més recursos provinents de la UE, els “next generation”, diners que són finalistes, totalment transparents les convocatòries perquè surten en el DOGC.

Segons ella, hi haurà més recursos. Els projectes d’innovació es fonamenten en 4 potes:

  1. Acreditació de les competències professionals, que són competència de l’Agència Pública de Formació i qualificació Programes de cooperació territorial. Van dirigits a la formació docent pel professorat d’FP.
  2. Redimensionament de les places d’FP, s’ha de concertar aquesta metodologia però es fonamenta en el que cada territori detecta davant 10 variables (per exemple: augment demogràfic, evolució del cicle, necessitats dels sectors, etc) quina ha de ser l’oferta d’FP el Territori de centres públics. D’aquí es torna a assignar el nombre de
  3. Digitalització dels sectors productius. Formació pels docents i la inclusió d’un mòdul de digitalització dels sector productius. Hi ha uns recursos per formar el sector
  4. Aules d’emprenedoria, Aula de Tecnologia Aplicada. Recursos directes als centres: aules de tecnologia aplicada (intentar digitalitzar la funció docent i l’alumnat) i foment de l’emprenedoria (recursos econòmics per potenciar aquests petits vivers d’empreses als centres educatius).

S’inclou el cofinançament dels concursos de “cat skins”, capacitat i la certificació de qualitat dels centres educatius, innovació i noves metodologies. També comenta que hi haurà cicles bilingües amb auxiliars de conversa. Nosaltres demanem que s’augmentin les hores de llengua estrangera a FP ja que es treballa en un món global. Hem demanat també més prospectors d’empresa, tenint en compte que noméshihaunpercadaServei Territorial. Totalment insuficients.

Per a la UGT, calen més cursos de formació de professorat, especialment els de metodologia d’aprenentatge basat en projectes (ABP) i en formació en llengües estrangeres en un món globalitzat.

BONES FESTES!