Print Friendly, PDF & Email

Ordre del dia

1.- Anàlisi simulació nous criteris cicles formatius-plantilles (document annex).

2.- Distribució curricular pels currículums comuns.