Print Friendly, PDF & Email

El passat dilluns 10 d’octubre UGT Educació Pública vam assistir a una mesa sectorial per tractar diferents aspectes referents al Professorat Tècnic d’FP i la seva integració al Cos de Secundària amb la intenció de trobar resposta a diferents questions que el Departament ha de clarificar.

  • Quan es produirà aquesta integració com a PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA?

Segons el Departament a final de mes es publicarà el Decret que regularà la seva integració. Majoritàriament, les comunitats autònomes estan proposant el mateix calendari per a tot l’Estat. La data d’efectes és la del decret, és a dir per a aquelles persones que ja eren funcionàries la integració es farà quan es publiqui la convocatòria. A continuació hi haurà vint dies hàbils per a presentar la documentació, de la forma més accessible possible, utilitzant les dades contingudes a l’Atri, per a poder quadrar el requisit de la data d’obtenció d’aquesta titulació. La data clau és el 19 de gener de 2021.

Per tant, les persones que hagin obtingut una titulació com a PT fins aquesta data o l’estiguin cursant en aquesta data i estiguin pendent de finalitzar-la, haurien de fer la sol·licitud per integrar-se dins del cos de Secundària dins del termini corresponent i quan finalment obtingui la titulació presentar-la. L’aplicació es tancaria al cap de vint dies hàbils, però romandria oberta per a aquelles persones que aconsegueixin la titulació universitària a posteriori. Els efectes seran en aquests casos els de la data de presentació de la sol·licitud. El Departament assegura que aquests aspectes ja estan tractats amb l’àrea d’Economia.

  • Equiparació salarial PT-PS

Com a UGT volem que sigui universal. El desembre del 2018 el Parlament de Catalunya va aprovar una moció per a equiparar el salari de tot el Professorat Tècnic d’FP, sense excepcions, amb Professorat de Secundària. Des d’UGT hem instat tant al Govern com al ministeri perquè faci aquesta equiparació sense distincions. A les negociacions a Madrid, la UGT vam aconseguir que la majoria de professorat tècnic d’FP es pogués acollir, tret d’algunes excepcions com les deu especialitats que no requerien titulacions universitàries i les dinou especialitats on el seu professorat està exercint sense titulació universitària.

El Departament al·lega no tenir pressupost per a fer efectiva aquesta universalització. És més, ha afirmat que el Departament d’Economia tampoc mostra predisposició. Aquesta resposta no ha satisfet en absolut a la part social. Com a mínim, després d’un intens en reunions i mobilitzacions, caldria esperar que a una reunió de negociació el Departament hagués arribat amb propostes i nombres concrets. No ha sigut així i demanem que es facin les gestions corresponents per poder avançar en aquest sentit.

  • Personal interí. Quan s’integrarà?

El Departament fa “pilotes fora” i no ens dona resposta a aquesta qüestió. Caldrà veure el Decret. Des d’UGT hem demanat que s’estableixi un període transitori per al professorat interí d’aquelles especialitats que han passat al cos de secundària i que no tenen titulació universitària, que permeti que aquest professorat pugui presentar-se als processos selectius i que pugui romandre a llistes d’interins. El Departament resta a l’espera de rebre resposta del Ministerio sobre com actuar al respecte. Des de Madrid informen que fins que no es desplegui totalment la nova llei d’FP se’ls podrà contractar. Quan finalitzi, caldrà veure com s’actua davant aquest problema.

Queda molta feina per fer: Experts d’FP (antics especialistes) i Especialistes en Sectors singulars (antics PT) queden pendents de regular. Suposem que per a estalviar-se diners, les contractacions que es realitzin durant tot el curs escolar 2022-23 es faran com a Professorat Tècnic, tot i que des l’UGT demanem que s’adaptin a la nova realitat contractual i s’integrin l’abans possible com a professorat de Secundària (PS).

UGT Educació Pública