Print Friendly, PDF & Email

Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es
presenten al concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i
per a l’adquisició de noves especialitats, convocat per Resolució
EDU/182/2021, de 29 de gener.

 

Click to access Mesures_prevencio_aspirants-opos-2021.pdf