Print Friendly, PDF & Email

Com a nova mostra del “diàleg” amb la part social i la comunitat educativa, el Departament d’Educació publica avui l’ordre del calendari, ignorant el dictamen del Consell Escolar de Catalunya que proposava una moratòria en la seva aplicació.

Finalment, es fa realitat allò que es va anunciar als mitjans de comunicació, sense cap mena de consulta prèvia als representants dels treballadors i treballadores, per part del conseller J.G.Cambray i el president Pere Aragonès.

Es concreta doncs que l’inici del curs vinent es farà el dia 5 de setembre infantil i primària i el 7 de setembre a la resta d’ensenyaments.

Aquesta Ordre modifica l’horari general del personal docent i, per tant, s’actualitza el primer apartat del DOIGC ​Personal docent, en què s’estableix l’horari de mestres i professors per iniciar les activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.​

Fins ara el mes de juliol estava reservat per a activitats de formació permanent i únicament circumstàncies excepcionals podien possibilitar que es requerís la presència del professorat als centres.

Amb aquesta modificació publicada ‘de facto’ es possibilita que les direccions convoquin durant els primers 5 dies laborables les persones que tinguin nomenament vigent durant el mes de juliol i que hagin rebut una destinació provisional al seu centre per al curs 2022-2023 amb efectes 1 de setembre.

“El personal docent dels centres educatius públics pot iniciar les activitats d’organització
del curs 2022-2023, un cop acabades les activitats de tancament del curs 2021-2022.
Tot i que hi ha personal docent que dedica el mes de juliol a fer activitats de formació,
la direcció del centre pot convocar el professorat que tingui nomenament vigent durant
el mes de juliol de 2022 i que, a més, hagi obtingut una destinació provisional al seu
centre per al curs 2022-2023 en l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes
d’1 de setembre de 2022, per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies
laborables de juliol.
Durant el període indicat, el personal docent titular de la plantilla del centre té l’horari
laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la
Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.”

UGT Educació Pública ens mostrem en total desacord davant aquesta política autoritària. Aquesta és una nova mostra del diàleg que practica el Departament, el conseller i aquest govern. Un nou exemple de com, segons la conselleria, les seves propostes “no modifiquen les condicions laborals” del personal docent. Una nova mostra de la manca de concordança entre allò que el Departament diu i allò que fa.

Per aquest motiu, cal continuar amb les mobilitzacions programades perquè el nostre malestar arribi com un crit unànime a l’administració de forma alta i clara: la lluita continua i continuarem fent pressió fins que siguem escoltats i escoltades.

El proper dimecres 25 de maig buidem els centres educatius i sortim al carrer.

Fem sentir la nostra veu: alta i clara!

Normativa Ordre de calendari:

ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.