Print Friendly, PDF & Email

La Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, fa pública la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

PDF  (34.11 KB)